facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca UŚ z otoczeniem gospodarczym

Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, podpisując porozumienia z przedsiębiorstwami, promując przedsiębiorczość akademicką.

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie współpracy z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest Biuro Współpracy z Gospodarką, wspierane w działaniach przez inne jednostki, głównie Biuro Karier oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W serwisie BIZNES przedsiębiorca znajdzie informacje o możliwościach i formach współpracy, a pracownik naukowy dowie się, jak podjąć rozmowy z firmą oraz jakie są nasze osiągnięcia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.