facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Firmy akademickie

Firmy typu spin off oraz spin out to podmioty, których działalność opiera się na komercyjnym zastosowaniu technologii, wiedzy technicznej i umiejętności nabytej przez założyciela firmy w organizacji macierzystej. W przypadku uczelni mogą to być naukowcy, którzy poprzez oddzielenie się od jednostki macierzystej tworzą w różnym stopniu zależne od tej jednostki podmioty gospodarcze. Obopólne korzyści sprawiają, że jest to coraz częściej podejmowana forma współpracy.

 

Powiązania z jednostką naukową mogą mieć różnego rodzaju formalno-prawny charakter, m.in.: udziały kapitałowe w spółce, aport własności intelektualnej, udostępnienie infrastruktury uczelnianej.


Firmy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są odpowiedzią na potrzebę aktywności biznesowej kadry akademickiej – inicjatywy takie sprzyjają procesom tworzenia innowacji, będących przedmiotem transferu do różnych sektorów rynku i motorem wzrostu gospodarczego regionu i kraju, wspierają komercjalizację wyników badań naukowych oraz zacieśniają współpracę nauki z gospodarką.
 

 

Firmy akademickie w Uniwersytecie Śląskim

 

„abtow biotechnology” sp. z o.o.

 

17 maja 2013 r. powołano drugą na Uniwersytecie Śląskim spółkę odpryskową typu spin-out. Firma „abtow biotechnology” bazuje na niezwykle ciekawym rozwiązaniu technologicznym, wypracowanym przez naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i śląskiej firmy Tech-form – dotyczącym biomonitoringu jakości wody.

Automatyczny Biodetektor Ogólnej Toksyczności Wody (ABTOW) to bardzo czuły system detektorów, służących do wykrywania zagrożeń chemicznych w ujęciach wody pitnej. Umożliwia znaczące obniżenie ryzyka nagłych skażeń źródeł wody m.in. poprzez monitoring ich stanu w trybie ciągłym.

Obecnie system jest testowany na terenie dwóch śląskich przedsiębiorstw – jednym z nich jest znaczący producent soków i napojów na bazie wód mineralnych wysokiej jakości. Drugim zaś – jeden z największych zakładów wodociągowych w południowej Polsce.

Więcej informacji: www.abtow.pl.

 

 

 

OFF Science sp. z o.o.

OFF Science Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2013 roku. Utworzona została przez Lecha Polakowskiego oraz dr. Dariusza Kajewskiego – pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem spółki jest tworzenie nowoczesnych narzędzi, które można wykorzystać we współczesnej edukacji. Pierwszym wspólnym projektem OFF Science oraz Instytutu Fizyki UŚ jest interaktywna wystawa pt. „Zagadki optyki”, która powstała w ramach projektu edukacyjnego firmy o nazwie „Instytut Odkrywania Tajemnic”.

 

 

n-LAB Marcin Binkowski

 

Firma została założona w październiku 2012 r. przez pracownika Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr. Marcina Binkowskiego. Funkcjonuje w oparciu o wynajem od Uniwersytetu Śląskiego wyposażenia Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej, w czasie niekolidującym z prowadzonymi przez pracowników Uczelni pracami badawczymi oraz zajęciami dydaktycznymi.

 

Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej WIiNoM dysponuje światowej klasy skanerem mikrotomograficznym oraz drukarką 3D, wraz z niezbędnym do ich funkcjonowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Umożliwia analizę preparatów z szerokiego zakresu dyscyplin, np. tkanki kostnej, próbek biologicznych (w tym paleobiologicznych), skał, elektroniki, ceramiki, polimerów i wielu innych.

 

Firma „n-LAB” jest otwarta na szeroką współpracę z przemysłem, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz z innymi instytucjami i ośrodkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.


Więcej informacji: www.n-lab.eu.

 

 

 

Konsultanci24

 

Grupa niezależnych trenerów i doradców biznesowych Konsultanci24 powstała w 2012 roku w firmie olafflak.com. Grupą kieruje Olaf Flak – wieloletni trener biznesu, naukowiec i menedżer projektów. Trenerzy i doradcy biznesowi grupy Konsultanci24 zdobywali doświadczenie w małym i dużym biznesie, pracowali w korporacjach, instytucjach państwowych i samorządowych, placówkach edukacyjnych oraz organizacjach non-profit. Wielokrotnie współpracowali ze sobą w projektach szkoleniowych, doradczych, biznesowych i naukowych. Na usługi grupy Konsultanci24 składają się szkolenia menedżerskie, szkolenia specjalistyczne i w zakresie rozwoju osobistego, konsulting dla firm oraz projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania. Nowymi usługami, świadczonymi w technologii SaaS, są opracowywane narzędzia menedżerskie online.

 

Więcej informacji: www.konsultanci24.pl i www.olafflak.com.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.