facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Formy współpracy

Otwierając się na otoczenie społeczno-gospodarcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach proponuje następujące formy współpracy:

 • usługi badawcze na zlecenie,
 • udostępnianie laboratoriów oraz aparatury badawczej,
 • transfer przedmiotów własności intelektualnej,
 • sporządzanie opinii o innowacyjności,
 • współpraca ekspercka,
 • wynajem powierzchni,
 • realizacja wspólnych studiów podyplomowych,
 • wyszukiwanie praktykantów i stażystów,
 • konsultowanie programów kształcenia,
 • realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • realizacja wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych,
 • współorganizacja wydarzeń akademickich i studenckich.
   

Wymienione obszary współpracy nie stanowią katalogu zamkniętego, a jedynie punkt wyjścia do rozmowy. Zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów i propozycji.

 

Folder OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.