facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet a gospodarka

Pogłębianie współpracy nauki z przemysłem służy optymalnemu wykorzystaniu potencjału ośrodków naukowych oraz tworzeniu warunków w obszarze innowacji generujących wzrost gospodarczy. Sprawna komunikacja pozwoliła wypracować kilkanaście obszarów, w których Uniwersytet Śląski może zaproponować współpracę partnerom z różnych gałęzi gospodarki.

 • Komercjalizacja własności intelektualnej: licencje, sprzedaż
 • Powoływanie spółek spin out / spin off/ start up
 • Usługi badawcze i wdrożeniowe, baza ekspertów
 • Realizacja projektów w konsorcjach ze środków krajowych i unijnyc
 • Biznes a wsparcie Uniwersytetu
 • Ochrona praw własności intelektualnej

Biuro Rzeczników
 Patentowych

 
 • Szkolenia dedykowane
 • Kursy kwalifikacyjne
 • Studia MBA
 
 • Sale konferencyjne i szkoleniowe
 • Ośrodek wypoczynkowy w Szczyrku
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.